Praktyki zdalne w dziale Marketingu i Obsługi klienta | InConventus Group