Praktyki w dziale Marketingu i Sprzedaży – InConventus Group