Praktyki w dziale Marketingu i Sprzedaży | InConventus Group