Praktyki w dziale Analitycznym – InConventus Group