Kontakt | InConventus Group

InConventus Group


31-403 Kraków, ul. Kamienna 21, Polska

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000658770

NIP: 6762520617

REGON: 366348857

Wysokość kapitału zakładowego: 5000.00 zł


+48 733 878 444
Info[at]InConventus.com

Dział Księgowości

ksiegowosc[at]InConventus.com


PR & Media, Paulina Achinger

jp-pr[at]InConventus.com