Współpraca z Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile – InConventus Group