Udział InConventus Group w spotkaniu projektowym z Partnerami z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich | InConventus Group